Laddar

Vinnova beviljar stöd för SKARP

150413

SKARP uppdrag News 800x500 px

VINNOVA har via utlysningen ’Innovationsledning i regioner’ beviljat stöd för ett projekt som skall utveckla och kommersialisera ’SKARP online – en webbaserad innovationsplattform för glesa miljöer’.

Syftet med utlysningen är att prioritera framväxten av attraktiva innovationsmiljöer i landets olika regioner och att stärka konkurrenskraften för svenska kommersiella tjänsteleverantörer som på olika sätt arbetar med innovationsledning.

”SKARP är ett av enbart fyra projekt i Sverige som beviljas finansiering och vi är extremt stolta att få bidra med vår omfattande kunskap kring innovation, speciellt till mindre bolag och den offentliga sektorn”, säger Johan Fredrikson, konsult på Amplify och en av huvudpersonerna bakom projektet.

Nedan följer ett kort utdrag ur Vinnovas beslut:

”Bedömningen är att detta är ett projekt som är väl förankrat hos såväl behovsägarna som de tre tjänsteutvecklande företagen. Relevant kompetens i partnerskapet och en stark tjänsteleverantörssida bidrar ytterligare till den positiva bedömningen. Det finns även en trovärdighet i beskrivningen av hur befintliga tjänster ska utvecklas, kommersialiseras och nyttiggöras. Sammantaget visar projektförslaget på en konkret tjänst som med sannolikhet kommer att spridas utanför projektet och regionen.”

Här finns mer information om utlysningen – Innovationsledning i regioner