Laddar

Vad kan vi göra för er?

SKARP erbjudande 1500x1000 px

SKARP är en webbaserad plattform som tillhandahåller professionell handledning, utbildningsmaterial och praktiska verktyg för att stödja en kundfokuserad förnyelse- och innovationsprocess.

Erbjudandet riktar sig initialt till den offentliga sektorn samt mindre bolag och organisationer som vill effektivisera sin verksamhet och öka sina chanser till ett hållbart värdeskapande.

Användarna är troligtvis formella Innovationsledare, chefer och annan personal som på olika sätt är engagerade i detta arbete.

Målsättningen är att maximera andelen ’no touch’ – det vill säga, leverans av digitaliserat material. Detta skapar en kostnadseffektiv lösning med stor geografisk räckvidd och ökad tillgängligheten i vardagen. Användarna får omedelbart tillgång till beprövad och paketerad erfarenhet från hundratals innovationsprojekt inom en mängd olika branscher.Besök gärna Amplifys utbildningsportal och WIDE – två grundelement i SKARP:


Vilka bidrar med kunskap?

Amplify logo 300x100 px

AMPLIFY är ett internationellt konsultföretag som hjälper bolag och organisationer att arbeta professionellt med innovation. Tillsammans med våra klienter etablerar vi fungerande innovationssystem som skapar konkreta erbjudanden för framtida tillväxt och lönsamhet. Dessutom utbildar vi årligen hundratals innovationsledare inom ämnet.

 

WIDE IDEAS är en molnbaserad applikation, utvecklad av Idea2Innovation, som stödjer en modern och digital företagskultur. Genom noga utvalda funktioner inspireras användarna till att dela med sig av sina idéer och lämna feedback på andras förslag om nya produkter, tjänster och arbetssätt. Tack vare den välkända sociala logiken blir Wide Ideas både enkelt och intuitivt att använda.

Styrkebaserad logo 300x100 px3

STYRKEBASERAD inspirerar och utbildar företag, offentlig sektor och regioner till att identifiera sina unika styrkor – kvaliteter och talanger – och börja använda sig av dem och fira de framstegs som görs. Styrkebaserade arbetsätt synliggör mål och önskvärda lägen och ger ökat engagemang, energi och ny handlingskraft hos personalen.

Varför är vi här idag?

SKARP-historia-1500x1000-px

SKARP startade ursprungligen som en ettårig högskoleutbildning hösten 2008 på Campus i Åre under ledning av Kvalitetsteknik på Mittuniversitetet i Östersund.

Målsättningen var att utbilda studenter i idéutveckling och innovation med ett specifikt fokus på upplevelser, turism, friluftsliv och sport.

Vi leverantörer (Amplify, Idea2Innovation och Styrkebaserad) var under flera år lärare på utbildningen och genom våra olika inriktningar formade vi kompetenta studenter som snabbt gjorde en positiv skillnad i det regionala näringslivet.

Vi gav dem helt enkelt skarp kompetens – förmåga och erfarenhet att både leda och genomföra innovations- och utvecklingsprojekt i praktiken, från sökandet av nya möjligheter, via förstudier och utveckling, till lansering på marknaden.

Våren 2014 slutade den sista studentgruppen. Vår kunskap och passion att lära ut finns nu istället paketerad i en attraktiv digital utbildningsplattform som också kommer att kallas för SKARP. Målsättningen är att stödja aktörer inom näringslivet och det offentliga i deras strävan att skapa unika mervärden för sina kunder.


Se gärna några axplock från elevernas omvärldsbevakning:


Vill du veta mer om projektet?

SKARP uppdrag 1500x1000 px

Bakgrunden till projektet, som egentligen heter ’SKARP online – en webbaserad innovationsplattform’, handlar om en region med långa avstånd samt en minskande och åldrande befolkning. Att långsiktigt skapa attraktiva arbetsgivare och konkurrensmässighet är därmed en stor utmaning. För att lyckas finns ett behov av stöd, verktyg, processer och ett gemensamt språk som stärker och engagerar medarbetare och ledning i förnyelse- och innovationsarbetet, både inom näringslivet och det offentliga.

Region Jämtland Härjedalen har därför startat ett offensiv arbete inriktat på innovationsstödjande åtgärder baserat på regionens innovationsstrategi. Målsättningen är att fram till år 2020 genomdriva en kulturell förändring i regionen där individens styrkor, engagemang och sociala relationer sätts i centrum för innovations- och nyskapandefrågor. Detta görs med ett uttalat fokus på dialogbaserade metoder, som exempelvis Appreciative Inquiry, där man naturligt lockar fram kreativitet och skapar uthålligt engagemang hos människor och verksamheter.

Andra åtgärder är att aktivt skapa olika projektansökningar och söka stöd hos offentliga aktörer. Den 13 april 2015 fick projektet ’SKARP online – en webbaserad innovationsplattform’ beviljat stöd från Vinnova inom utlysningen ’Innovationsledning i regioner’.

Nedan följer ett kort utdrag ur Vinnovas beslut:

”Bedömningen är att detta är ett projekt som är väl förankrat hos såväl behovsägarna som de tre tjänsteutvecklande företagen. Relevant kompetens i partnerskapet och en stark tjänsteleverantörssida bidrar ytterligare till den positiva bedömningen. Det finns även en trovärdighet i beskrivningen av hur befintliga tjänster ska utvecklas, kommersialiseras och nyttiggöras. Sammantaget visar projektförslaget på en konkret tjänst som med sannolikhet kommer att spridas utanför projektet och regionen.”

Läs också gärna Vinnovas utlysning Innovationsledning i regioner’.

Projekt pågår från 1 juni 2015 till och med 31 december 2016.

Hur kan vi nå varandra?

LEVERANTÖRER

Johan Fredrikson
Amplify Scandinavia AB
Mobil: +46-733-240 232
Mail: johan.fredrikson@amplify.se

Åse Angland Lindvall
Idea2Innovation Sweden AB/Wide Ideas
Mobil: +46-70-601 01 81
Mail:
 ase.angland-lindvall@getwideideas.se

Daniel Richardsson
Styrkebaserad i Sverige AB
Mobil: +46-738-181 909
Mail: daniel.richardsson@styrkebaserad.org

PROJEKTKOORDINATOR

Erik Noaksson
Region Jämtland Härjedalen
Mobil: +46-702-782 244
Mail:
 erik.noaksson@regionjh.se