Laddar

Nyheter

Nya möjligheter i en global värld

151002

Kompetensutveckling kring innovation är idag vanligt i många storföretag. Nu ska också den offentliga sektorn och kluster av mindre företag få chansen genom ett nytt utvecklingsprojekt inom region Jämtland Härjedalen.

Läs mer

Vinnova beviljar stöd för SKARP

150413

VINNOVA har via utlysningen ’Innovationsledning i regioner’ beviljat stöd för ett projekt som skall utveckla och kommersialisera ’SKARP online – en webbaserad innovationsplattform för glesa miljöer’.

Läs mer