Laddar

Nya möjligheter i en global värld

151002

SKARP historia News 800x500 px

Kompetensutveckling kring innovation är idag vanligt i många storföretag. Nu ska också den offentliga sektorn och kluster av mindre företag få chansen genom ett nytt utvecklingsprojekt inom region Jämtland Härjedalen.

”I vår region finns ett blomstrande näringsliv med många små entreprenörer i olika branscher. Ett av de bästa stöd vi kan ge dem är kunskap och praktiska verktyg inom innovation och innovationsledning som är direkt utvecklade för att möta de specifika behov som finns i en gles region som vår”, säger Erik Noaksson, innovationsstrateg på Region Jämtland Härjedalen.

Sedan tidigare finns en unik kompetens kring innovationsledning i regionen, bland annat kopplat till Mittuniversitetets före detta utbildning i produktutveckling och innovation – SKARP Åre. Nyckelpersoner från denna har nu gått samman för att erbjuda paketerade tjänster och en liknande utbildning via en webbaserad plattform. Konceptet utvidgas både med ny kunskap och material på svenska, exempelvis i form av beskrivande filmer, verktyg och arbetsmetoder som stödjer innovationsprocesser, idéhantering och styrkebaserad utveckling av enskilda individer och hela organisationer. Målet är att medarbetare, chefer och innovationsledare ska bli skickligare på att driva förnyelse- och innovationsprocesser och därmed stärka det hållbara värdeskapandet i sina verksamheter.

”Små företag och offentlig sektor har begränsat med tid och behöver därför effektiva system som gör det möjligt att mötas och samarbeta på distans. Genom att skapa utvecklingslösningar och idéer via öppna plattformar där alla kan bidra, höjs kunskapsnivån och samtidigt öppnas nya möjligheter i en global värld”, säger Helena Karlberg, affärsutvecklare på SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign.

Region Jämtland Härjedalen har redan idag ett nära samarbete med lärare och forskare i Kvalitetsteknik på Mittuniversitetet kring dessa frågor. På den norska sidan i Tröndelag finns också ett intresse att utveckla samarbetet på området under de närmsta åren.

”Framtiden ser ljus ut. Projektet innebär en unik möjlighet att utveckla spetskompetens kring innovationsledning i ett globalt perspektiv med fokus på de små företagens behov i glesa strukturer vilket gynnar hela regionen”, avslutar Erik Noaksson.

Projektet ’SKARP online – en webbaserad innovationsplattform för glesa miljöer’ koordineras av Region Jämtland Härjedalen i samarbete med SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign och konsultföretagen Amplify och Styrkebaserad samt Idea2Innovation med produkten WIDE.

Projektet, som finansieras av Vinnova, Region Jämtland Härjedalen och respektive projektpart, kommer att pågå under 2015 och 2016.