Laddar

Okategoriserad

Nya möjligheter i en global värld

Kompetensutveckling kring innovation är idag vanligt i många storföretag. Nu ska också den offentliga sektorn och kluster av mindre företag få chansen genom ett nytt utvecklingsprojekt inom region Jämtland Härjedalen.

Vinnova beviljar stöd för SKARP

VINNOVA har via utlysningen ’Innovationsledning i regioner’ beviljat stöd för ett projekt som skall utveckla och kommersialisera ’SKARP online – en webbaserad innovationsplattform för glesa miljöer’.